​Pascoflair 425 mg ved

EKSAMENSANGST/NERVØSITET

Dobbeltblindt, randomiseret og placebokontrolleret studie. 40 raske deltagere (17 mænd og 23 kvinder) i alderen 18 – 40 år med konstateret eksamensangst/nervøsitet blev rekrutteret. 

Studiet viste, at 2 tabletter Pascoflair 425 mg dæmper aktiviteten af delta-, theta- og beta-aktivitet i hjernen 45 minutter efter indtagelse. Studiet konkluderer, at afdæmpet beta-aktivitet er relateret til en øget evne til at håndtere stress-symptomer induceret af eksamensangst/nervøsitet.​

Reference: Dimpfel, W., Dipah, G.N.C. and Suliman, S. (2016) Proof of Effectiveness of PASCOFLAIR® in Subjects Suffering from Examination Anxiety Using Quantitative EEG in Combination with Eye-Tracking (EnkephaloVision). A Double-Blind, Randomized, Placebo Controlled, 2-Armed, Phase IV Study in Parallel Design. Pharmacology & Pharmacy , 7, 424-442.​

Pascoflair 425 mg forbedrer

​STRESSHÅNDTERING

I et observationsstudie fra 2015 blev 154 patienter i alderen 17 – 97 år (gennemsnitsalder 47,9 år) fulgt. Deltagerne blev ramt af stress, nervøsitet og angst af forskellig art i forhold til familieforhold, skole, arbejde, økonomi og lignende med symptomer som indre uro, søvnforstyrrelser, udmattelse og angst. Patienterne blev behandlet med Pascoflair i en periode på 4 – 12 uger. 

Man så en klar beroligende effekt og en signifikant stigning af evnen til at håndtere stress. Livskvaliteten viste også en signifikant forbedring. Der var ingen tendens til afhængighed af Pascoflair.

Reference: Improvement of Stress Resistance and Quality of Life of Adults with Nervous Restlessness after Treatment with a Passion Flower Dry Extract. Judith Gibbert (A) Fabian Kreimendahl (A) Jennifer Lebert (B) Reinhard RychlikInga (A) TrompetterInga Trompetter (B)

Passionsblomst mod​

TANDLÆGESKRÆK

I et randomiseret, dobbelt-blindt og placebokontrolleret studie blev 60 patienter observeret, som skulle gennemgå en kirurgisk operation. Patienterne fik en dosis af 500 mg passionsblomst eller placebo 90 minutter før operationen.

​​

Forskerne fandt en betydelige reduktion af uro i gruppen, der fik passionsblomst. Der blev ikke observeret forskelle i sedation, psykomotorisk funktion eller tid for udskrivelse fra sygehuset. Studiet viste også, at passionsblomst havde en hurtig effekt, da man så en betydelig effekt på uro mellem grupperne allerede efter 30 minutter.

Reference: Movafegh et al. (2008) “Preoperative oral Passiflora incarnata reduces anxiety in ambulatory surgery patients: a double-blind, placebocontrolled study.” Anesth Analg 106 (6) S. 1728-1732.

Passionsblomst ved​

ADHD

Et studie fra 2005 omhandler effekten af passionsblomst på børn med en nylig ADHD diagnose. 34 børn i alderen 6 – 13 år blev randomiseret i et dobbelt-blindt studie, hvor en gruppe fik passionsblomst (0,04 mg/kg/dag), mens den anden gruppe fik methylphenidat (Ritalin) over en periode på 8 uger. Grupperne blev vurderet med «Forældre og Lærer ADHD Rating Scale. Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel mellem grupperne – begge viste den samme forbedring i ADHD symptomer!

Reference: Akhondzadeh, S., Mohammadi, M., Momeni, F. (2005) Passiflora incarnata in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Therapy 2: 609-614.

Passionsblomst ved​

ANGST OG URO

Et dobbelt-blindt, randomisert studie fra 2001 med 36 patienter viste, at passionsblomst havde samme virkning som benzodiazepin Oxazepam (et receptpligtigt lægemiddel mod angst). Den angstdæmpende effekt blev målt med Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A). Passionsblomst virkede faktisk hurtigere (angsten faldt signifikant efter kun 4 dage), mens det efter 7 dage var helt væk, og der var ikke længere nogen forskel mellem grupperne. Passionsblomst havde imidlertid færre bivirkninger og ingen forringelse i arbejdskapacitet eller nedsat koncentrationsevne, i modsætning til Oxazepam, som viste en væsentlig svækkelse af arbejdskapaciteten.

Reference: Akhondzadeh, A., Naghavi, H., Vazirian, M., Shayeganpour, A., Rashidi, H., Khani, M. (2001) Passionflower in the treatment of generalized anxiety: a pilot double-blind randomized controlled trial with oxazepam. J Clin Pharm Ther 26: 363-367.

Pascoflair 425 mg påvirker​

HJERNENS EEG AKTIVITET

Et klinisk, dobbelt-blindt, randomiseret og placebokontrolleret studie behandler farmakologiske virkninger af Pascoflair på hjernen (EEG). 16 deltagere blev præsenteret med sofistikeret matematik-, koncentrations– og hukommelsestest. En gruppe fik 3 tabletter Pascoflair 425mg, mens en gruppe fik placebo. Forsøget viste statistiske ændringer i EEG-aktivitet. Observerede ændringer i deltagernes EEG profiler viste en tydelig beroligende virkning efter kun 30 minutter, mens den mentale kapacitet ikke blev påvirket.

Reference: Single Dose Effects of Pascoflair 425mg on Current Source Density (CSD) of Human EEG. Wilfried Dimpfel, Klaus Koch, Gabriele Weiss. Publisert i Neuroscience & Medicine, 2012, 3, 130-140.